17.01.2018 Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych na sesję

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie proponowanej przebudowy skrzyżowania al. Wilanowskiej z al. Sikorskiego i Doliną Służewiecką

Klub Radnych Niezależnych (w tym radni SMMW) uważa, że budowa estakady na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z al. Sikorskiego i Doliną Służewiecką będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem udrażniającym ruch w tym miejscu. Jednocześnie wskazujemy na wielowątkowość i skomplikowany charakter realizacji tej inwestycji, co powinno być brane pod uwagę przy jej planowaniu i realizacji.
Na sesję Rady Dzielnicy w dniu 17 stycznia 2018 radni PO zaproponowali stanowisko w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania al. Wilanowskiej z al. Sikorskiego i Doliną Służewiecką”.
W uzasadnieniu wskazują, że realizacja tego przedsięwzięcia powinna mieć miejsce w latach 2018-2019.
Co do diagnozy sytuacji na skrzyżowaniu i konieczności zmian nie ma dyskusji, wydaje się ona właściwa. W tym miejscu warto przypomnieć jednak kilka faktów.
1. Dynamiczna rozbudowa Miasteczka Wilanów i całego Wilanowa oraz coraz większe potoki komunikacyjne z Dzielnicy do tzw. Mordoru to proces mający miejsce od ponad dekady.
2. Projekty i analizy wykonania wzdłuż Doliny Służewieckiej i alei Sikorskiego powstania wiaduktów czy tuneli na skrzyżowaniu m.in. z aleją Wilanowską były przeprowadzane 10 lat temu. Są więc gotowe koncepcje i warianty. W zaproponowanym stanowisku Rady Dzielnicy czytamy, że przebudowa powinna zostać poprzedzona przeprowadzeniem analiz, możliwości zastosowania jak najlepszych rozwiązań infrastrukturalno – drogowych. Jednak zaraz autorzy stanowiska sugerują: „przebudowa ww. skrzyżowania oraz właściwa infrastruktura świetlna i drogowa np. poprzez budowę dodatkowej estakady (wiaduktu)”.
3. W roku 2016 w ramach akcji milion drzew dla Warszawy wzdłuż Dolinki Służewieckiej - al. Sikorskiego miasto zasadziło setki drzew, co wzbudziło wówczas wątpliwości, co do późniejszej możliwości podjęcia inwestycji drogowych.
4. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski uznał w listopadzie 2016 r., że sadzenie drzew w pasie trawy między jezdniami nie wyklucza bezkolizyjnych wiaduktów czy tuneli w przyszłości. Stwierdził wówczas, że stare koncepcje arterii były przeskalowane, że bliżej al. Wilanowskiej nie ma drzew i tam można by kiedyś pomyśleć o jakimś bezkolizyjnym rozwiązaniu. Stwierdził wówczas jednoznacznie, że z tymi rozważaniami miasto poczeka, aż powstanie południowa obwodnica Warszawy (POW) z tunelem pod Ursynowem i mostem na Wiśle. Stwierdził: „zobaczymy, jak wtedy rozłoży się ruch”.
5. W tym samym czasie szef Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek w trakcie rozmowy z przedstawicielami SMMW i Radnych Niezależnych obiecał buspasy w Al. Wilanowskiej w jak najszybszym czasie.
6. Od lutego 2017 r. Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów i Radni Niezależni spotykali się trzykrotnie z kierownictwem ZDM wskazując na konieczność realizacji doraźnych zmian na skrzyżowaniu, bowiem czekanie do 2021 roku będzie dla mieszkańców udręką. Spotkania były poprzedzone wystąpieniem pisemnym w tej sprawie. SMMW wskazało wówczas konkretne propozycje, które były dalej przedmiotem dyskusji i analizy na spotkaniach z kierownictwem ZDM. ZDM podtrzymywało niezmiennie stanowisko, że budowę estakady rozważy dopiero po oddaniu POW i zakończeniu remontu przy ul. Postępu(gdyż ten generuje olbrzymie koszty). Każdy wariant był także poddany analizie i niektóre z nich (w tym skręt z Al. Wilanowskiej w ul. Fosa uznany jako warty dalszych analiz).
7. Naszym zdaniem przy realizacji wiaduktu nad al. Wilanowską należy pamiętać również o ogromnej potrzebie realizacji kolejnego etapu linii tramwajowej z Wilanowa do Metra Wilanowska i dalej do tzw. Mordoru, co brane jest pod uwagę w dalszych planach miasta. A zatem taki projekt musi być również przedstawiony ZTM i Tramwajom Warszawskim. I to powinno być przedmiotem analizy, o której mowa w uzasadnieniu do projektu stanowiska.
Wszystkie powyższe fakty sprawiają wrażenie chaosu i braku koordynacji. Znaczące inwestycje są odkładane w czasie z uwagi na budowę POW, miasto nie realizuje własnego projektu buspasów (o analizę w tym zakresie jedna z naszych radnych występowała w połowie 2016 r.), nie ma postępu w sprawie realizacji na tym odcinku tramwaju. Nie wskazuje się żadnych realnych instrumentów poprawy płynności tego skrzyżowania w chwili obecnej.
Naszym zdaniem Stanowisko Rady Dzielnicy jest niedopracowane – nie tylko w perspektywie zdecydowanej opinii wiceprezydenta Michała Olszewskiego sprzed 14 miesięcy – nie ma możliwości zrealizowania w latach 2018 - 2019 wspomnianej estakady, choć oczywiście byłoby to bardzo pożądane. Podpowiada to również doświadczenie (vide realizacja dużo mniejszych ulic, opóźnienia przy realizacji estakady przy ul. Postępu, przeciągnięcie o rok zawieszenia linii tramwajowych w rejonie Mordoru).
Należy również – niestety - założyć, że tak wielka inwestycja - w trakcie realizacji - znacząco pogorszy przepustowość skrzyżowania, które w momencie oddania POW powinno być znacznie mniej uczęszczane. Uważamy, że warunkiem realizacji wiaduktu przed oddaniem POW, powinno być zapewnienie minimum dotychczasowej przepustowości w trakcie budowy.
Naszym zdaniem równolegle należy czynić starania w sprawie dodatkowej linii tramwajowej na odcinku ul. Sobieskiego, ul. Puławska, ul. Wołoska.
Reasumując:
1. Popieramy realizację wiaduktu na skrzyżowaniu Dolinki Służewieckiej i al. Wilanowskiej. Od dawna publicznie zwracamy uwagę na utrapienie kierowców jadących tamtędy codziennie.
2. Naszym zdaniem w Stanowisku Rady Dzielnicy należy również domagać się czytelnej analizy przepustowości skrzyżowania w trakcie budowy takiego wiaduktu i uwzględnienia linii tramwajowej do Wilanowa w kierunku Metra Wilanowska i Mordoru. Należy urealnić czas realizacji inwestycji, być może wskazując, że powinno to nastąpić w najkrótszym z możliwych terminów.
3. Rada Dzielnicy powinna również zawnioskować o rozwiązania na już -regulacja sygnalizacji w zależności od pory dnia, dodatkowy pas do skrętu z Dolinki w Al. Wilanowską w kierunku Wilanowa, wykorzystanie ul. Fosa, wykorzystanie pasa zieleni po zachodniej stronie Al. Wilanowskiej, które to rozwiązania były już przez radnych Niezależnych i SMMW zgłaszane w trakcie spotkania z kierownictwem ZDM oraz przez nich już wstępnie analizowane.

 

Powiązane informacje

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz