01.10.2018 BILANS MOJEJ PRACY JAKO RADNEJ

iWice-przewodnicząca Komisji: *  Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego

                                             * Sportu, Rekreacji i Turystyki

Członkini Komisji: * Środowiska, Ekologii i Rolnictwa

Złożonych interpelacji:  79

          Dotyczyły one:

 • - postawienia wiaty przystankowej Kosiarzy 02-nadal nie załatwiona
 • - Przebudowy skrzyżowania ul. Vogla/Przyczółkowa oraz organizacji wjazdu do nowej inwestycji handlowej na Zawadach i ograniczenia ruchu na ul. Wał Zawadowski
 • - Zapewnienie transportu dzieci do szkoły z rejonu Zawad
 • - Budowa nowej szkoły na Zawadach
 • - nowych ścieżek rowerowych(Wiertnicza, Konstancin, Zawodzie, Trójpolowa), oczyszczenie ścieżki rowerowej na Wale Zawadowskim i monitoringu zostawianych rowerów przy CKW Kolegiacka i wiaty dla rowerów przy szkołach
 • - postawienia koszy na śmieci (ostatecznie z BP na Przyczólkowej rozpisany projekt i zwyciężył)
 • - kontroli stanu drogi Vogla i Włóki, ul. Glebowa, Metryczna
 • - zwiększeniu patroli Straży Miejskiej, pielęgnacja zieleni, wymiany nawierzchni na ścieżce spacerowej przy Jeziorku Powsinkowskim oraz jego oczyszczenie
 • - uprzątnięcia i zagospodarowania terenu przy ul. Kostki Potockiego(prywatny właściciel spotkał się ale nic nie zrobił)
 • - opracowania i wdrożenia spójnego Programu Rozwoju Sportu w Dzielnicy(zdaniem Zarządu niepotrzebny)
 • - procedury przyznawania dotacji dla UKS’ów i funkcjonowania Orlików
 • - uregulowania porządku wykonywania lotów modeli samolotowych
 • - ograniczenie parkowania na chodniku przy Muzeum Plakatu(zamontowano metalowe barierki, Straż Miejska interweniowała wielokrotnie)
 • - wykorzystania placu na płatny parking
 • - ułatwienie dojścia do przystanku (przy ul. Przyczółkowej- ostatecznie zwycięski projekt z BP-realizacja tej jesieni)
 • - ograniczenia wjazdu i parkowania oraz wymiany nawierzchni na zabytkowej drodze ul. Przedatki
 • - udrożnienia studzienki kanalizacyjnej na ul. Europejskiej/Vogla
 • - wykonanie chodnika –bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły na ul. Europejskiej i ul. Uprawnej
 • - uruchomienie „Karty Wilanowiaka” – urząd nie widzi sensu jak jest karta warszawiaka
 • - wejście do Urzędu od strony ul. Przyczółkowej
 • - realizacji projektu na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego
 • - utworzenia delegatury Urzędu Skarbowego – Zarząd nie widzi potrzeby
 • - montaż progów zwalniających na ul. Sytej- miała być realizacja w 2018 roku
 • - ekrany dźwiękoszczelne przy POW
 • - legalności reklam, zwłaszcza w związku z wilanowskim Parkiem Kulturowym – temat rozpoczęty przeze mnie na Komisji
 • - otwarcia filii CKW na Zawadach(już w 2016 roku –pierwsza radna która o tym mówiła)—filia istnieje
 • - wykonywania uchwał podjętych prze Komisje(np. Warszawa w kwiatach i zieleni i 1% podatku—mojego autorstwa)
 • - zmiana statusu przystanku Vogla
 • - organizacja dzielnicowej oświaty(wspólnie z klubem)
 • - utworzenie Domu Sąsiedzkiego
 • - wykorzystanie tablic reklamowych i gablot w dzielnicy
 • - wydania pocztówek z Wilanowa
 • - wykorzystania budynków należących do dzielnicy(na ul. Lentza, Przedatki, Europejskiej/Vogla
 • - uzupełnienia nasadzeń przy Cmentarzu
 • - powstanie nowego boiska wielofunkcyjnego lub typu Orlik

Pisma do urzędów:

 • - Budowa drogi POW – Urząd Wojewódzki
 • - zajęcie pasa drogi – nielegalne reklamy
 • - nielegalnych reklam w Wilanowskim Parku Kulturowym – Biuro Architektury Miasta
 • - pilne usprawnienie komunikacji w rejonie Zawad
 • - usprawnienie komunikacji z Centrum i Mokotowem – tzw Mordorem
 • - działania w sprawie budowy ulicy 6 KDL na Zawadach- podjęta uchwała na Komisji, nasz projekt
 • - działania w sprawie budowy nowego basenu – uchwała na Komisji Oświaty, mój projekt

Nasze priorytety z kampanii poprzedniej:

 •  Dialog społeczny i integracja mieszkańców Wilanowa

Przy każdej okazji na Komisjach oręduję na rzecz konsultacji społecznych i tworzenia miejsc integracji mieszkańców. Czuwam nad lepszą komunikacją z mieszkańcami poprzez prowadzenie witryny, aktywność na fb i łączność mailową

 • Bezwzględna poprawa bezpieczeństwa. Na Komisji Spraw Społecznych podnosiłam problem podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenia nowej siedziby jednostki Policji. Otrzymałam odpowiedź, że z powodu niewystarczającej jeszcze ilości mieszkańców w Dzielnicy nie ma możliwości utworzenia nowej jednostki(powyżej 100.000). W interpelacji i na Komisji zgłaszałam problemy bezpieczeństwa wokół Jeziorka Powsinkowskiego a także inicjowałam zwołanie komisji na temat bezpieczeństwa w ruchu pieszo-rowerowym(zaproszonych wielu specjalistów)
 • Podniesienie poziomu edukacji oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury edukacyjno-sportowej. Stale zabiegam o podniesienie poziomu edukacji w naszych szkołach(przyjęty z aprobatą pomysł wprowadzenia klas dwujęzycznych w LO i w przyszłości matury międzynarodowej). Wnioskowałam o budowę nowej szkoły na Zawadach – jest w planach-dzielnica szuka działki. W związku z tym postuluję budowę nowego obiektu sportowego, najlepiej wielofunkcyjnego. Dzięki temu, Zarząd zmienił projekt budowy nowej szkoły na Miasteczku i uwzględnienie boiska, którego pierwotnie nie było.
 • Opracowałam , wydałam i rozprowadziłam z własnych środków ulotkę zachęcającą mieszkańców do meldowania się, płacenia podatków i przekazywania 1 % na organizacje społeczne z naszej dzielnicy. Zarząd nie zechciał udzielić wsparcia. 
 • Pomagam mieszkańcom w pozyskiwaniu wsparcia w organizacji ich własnych inicjatyw społecznych( np. materiały czy upominki od innych podmiotów na pikniki ). 
 • Organizacja spotkań dla mieszkańców z kandydatami na prezydenta miasta
 • Usprawnienie komunikacji z Centrum, stacjami metra, Mokotowem i Ursynowem. W trakcie Komisji poświęconej temu tematowi mocno naciskaliśmy na ZTM o dołączenie kolejnych połączeń, wydłużenie trasy kilku już istniejących i zwiększeniu częstotliwości obecnie funkcjonujących. Niestety ZTM był nieprzejednany i tłumaczył się brakiem dostępnego taboru oraz brakiem miejsca na zajezdniach. Tak samo zakończyły się nasze wspólne rozmowy w siedzibie ZTM, w których brałam czynny udział.
 • Budowa bezkolizyjna Obwodnicy Południowej i centrum handlowego. Jeszcze nie rozpoczęły się, lecz cały czas podkreślamy konieczność dobrego zaplanowania prac. W sprawie centrum toczyliśmy rozmowy kuluarowe tak by wpływać realnie na przyszły kształt inwestycji. Brałam czynny udział w zorganizowanej przez SMMW konferencji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron(udział wszystkich opcji politycznych) w siedzibie Wydziału Architektury UW. Wnioskowaliśmy o ekrany dźwiękoszczelne, dyskutując ze specjalistami na Komisji Środowiska. 
 • Postawienie na kulturę - filarem rozwoju dzielnicy. Jestem inicjatorką powstania – założenia Zespołu Eksperckiego przy Komisji Kultury(niestety przez nowego przewodniczącego nie kontynuowany), złożonego z mieszkańców naszej Dzielnicy – artystów. Zasiadałam w Jury Konkursu „Warszawska Syrenka”, wspierałam działania lokalnych fundacji i artystów z naszej dzielnicy(w tym projekt Rogowski Izabeli Kopeć, Debiutantki i Wilanów Kocha zwierzaka Agnieszki Michalczyk), zainicjowałam spotkania z Dyrekcją Muzeum Plakatu, brałam czynny udział w wydarzeniach i koncertach zespołu ludowego Powsinianie. Pomysłodawczyni stworzenia Wilanowskiego Banku Nazw wykorzystywanego do nadawania nazw w dzielnicy. Wsparcie dla Biblioteki Wilanowskiej. Zorganizowałam „Gwiazdkę sąsiedzką na Zawadach” z koncertem kolęd, animacjami dla dzieci i zbiórką potrzebnych rzecz dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Rozwój sportu – wspieram działalność klubów sportowych: inicjowałam komisję poświęconą regulaminowi funkcjonowania Orlików i zwiększenia zasad bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej, jestem pomysłodawczynią nowego wydarzenia sportowego w dzielnicy – Konkurs im. Kusocińskiego, który wpisał się na trwale w kalendarz imprez sportowych, inicjatorka ufundowania przez SMMW obuwia sportowego dla zawodników klubu, który odniósł duże sukcesy, stale zabiegam o nowe obiekty w dzielnicy, prowadząc także rozmowy w Ministerstwie Sportu i szukając pomysłu w innych dzielnicach czy miastach. Biorę udział w Królewskim Biegu w Wilanowie.  
 • Wspierałam seniorów, monitując rozbudowę MCE na ul. Radosnej oraz czynnie uczestnicząc w spotkaniach Uniwersytetu III wieku oraz  Klubu Seniorów. Pomysłodawczyni projektu BP  skierowanego do seniorów(Spotkania szachowe i Korepetytornia, jednak niestety nie zyskały dostatecznej aprobaty)
 • Dbałość o zieleń i ochronę środowiska oraz czystość i ład w dzielnicy. Wiele moich interpelacji i zgłoszonych projektów z Budżetu Partycypacyjnego dotyczy właśnie dbałości o czystość i zieleń, uczestniczyłam w porządkowaniu terenu Morysina z okazji Dni Ziemi. Biorą aktywny udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska.

Powiązane informacje

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz